Việt-Đức Alumni-Talk vào ngày 10.11.2016 tại Viện Goethe Hà Nội: “Nghệ thuật và công tác bảo tồn di sản văn hóa ở Việt Nam“

Chị Christiane Campioni, Nghệ sĩ, Nhà phục chế và anh Tobias Küster-Campioni, Kiến trúc sư, Nghệ sĩ giới thiệu về các tác phẩm nghệ thuật của mình Bild vergrößern Chị Christiane Campioni, Nghệ sĩ, Nhà phục chế và anh Tobias Küster-Campioni, Kiến trúc sư, Nghệ sĩ giới thiệu về các tác phẩm nghệ thuật của mình (© Đại sứ quán Đức Hà Nội)

Các tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo từ nhiều thế kỷ nay ở Việt Nam với các hình thức thể hiện đa dạng từ nghệ thuật cổ điển với các tác phẩm của các nghệ nhân truyền thống cho đến các hình thức thể hiện đa dạng của nghệ thuật đương đại. Các nghệ sĩ đã tìm ra những tuyên ngôn riêng cho mình thông qua việc sáng tạo các tác phẩm lấy cảm hứng từ quá khứ và hiện tại, qua các thử nghiệm với hình khối, màu sắc và các vật liệu khác nhau.

TS. Almuth Meyer-Zollitsch, Viện trưởng Viện Goethe Việt Nam và chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Họa sĩ, Giám đốc Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội & Dự án con đường gốm sứ Bild vergrößern TS. Almuth Meyer-Zollitsch, Viện trưởng Viện Goethe Việt Nam và chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Họa sĩ, Giám đốc Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội & Dự án con đường gốm sứ (© Đại sứ quán Đức Hà Nội)
Việt-Đức Alumni-Talk vào ngày 10.11.2016 tại Viện Goethe Hà Nội Bild vergrößern Việt-Đức Alumni-Talk vào ngày 10.11.2016 tại Viện Goethe Hà Nội (© Đại sứ quán Đức Hà Nội)

Ba nghệ sĩ sống và làm việc tại Hà Nội chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Họa sĩ, Giám đốc Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội & Dự án con đường gốm sứ, chị Christiane Campioni, Nghệ sĩ, Nhà phục chế và anh Tobias Küster-Campioni, Kiến trúc sư, Nghệ sĩ đã lý giải về quá trình sáng tạo nghệ thuật này thông qua giới thiệu về công việc của mình. Nghệ sĩ thứ tư chị Andrea Teufel, nhà phục chế và bảo tồn các di tích đã giới thiệu về việc bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật lịch sử ở Việt Nam. TS. Almuth Meyer-Zollitsch, Viện trưởng Viện Goethe Việt Nam đã dẫn dắt buổi trao đổi thú vị với các diễn giả cũng như với khán giả tham dự.

Chương trình gặp gỡ Việt-Đức Alumni Talk là sự kiện do 4 đơn vị luân phiên tổ chức trong năm là Đại sứ quán CHLB Đức, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Viện Goethe Hà Nội.

TS. Almuth Meyer-Zollitsch, Viện trưởng Viện Goethe Việt Nam và chị Andrea Teufel, nhà phục chế và bảo tồn các di tích Bild vergrößern TS. Almuth Meyer-Zollitsch, Viện trưởng Viện Goethe Việt Nam và chị Andrea Teufel, nhà phục chế và bảo tồn các di tích (© Đại sứ quán Đức Hà Nội)