''Ngày khoa học Đức“ ngày 01.03.2017 tại thành phố Hồ Chí Minh

''Ngày khoa học Đức“ ngày 01.03.2017 tại Tp. HCM Bild vergrößern ''Ngày khoa học Đức“ ngày 01.03.2017 tại Tp. HCM (© DAAD)

Thay mặt Ban tổ chức, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức tại Việt Nam (DAAD Việt Nam) trân trọng mời quý vị tham dự sự kiện:

Thời gian: 8h30 - 20h00, ngày 01.03.2017

Địa điểm: Khách sạn Caravelle, 19 – 23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Để tham dự sự kiện, xin vui lòng đăng ký online đến hết ngày 22.02.2017

Program German Science Day [pdf, 117.7k]  

German Science Day - Ankündigung [pdf, 177.82k]