Cơ quan Năng lượng Đức khởi xướng cuộc thi Cách mạng Năng lượng toàn cầu cho các Startup

Windpark in der Nordsee Bild vergrößern (© dpa/pa)

Với sự hỗ trợ của Ngài Bộ trượng Bộ Ngoại giao Frank-Walter Steinmeier, Cơ quan Năng lượng Đức (dena) tổ chức cuộc thi quốc tế "Start Up Energy Transition". Các Startups và các doanh nghiệp trẻ trên toàn thế giới đều được mời tham dự cuộc thi này với những mô hình dinh doanh và ý tưởng của mình. Hồ sợ dự thi xin xem tại trang  www.startup-energy-transition.com.

Mục đích của chương trình này nhằm giúp kết nối giữa người xây dựng ý tưởng và người có khả năng sử dụng cách mạng năng lượng toàn cầu và tạo ra được hệ thống vững mạnh từ doanh nghiệp, startup và tổ chức kinh tế bền vững. Chỉ với sáng tạo chúng ta mới làm được cuộc cách mạng năng lượng và bảo vệ môi trường trên toàn cầu trở thành một mô hình thành công.

Trong khuôn khổ chương trình đối thoại chuyển giao Năng lượng Berlin (BETD) vào tháng 3 2017, giải thưởng này sẽ được trao cho người được giải. Tại sứ kiện này sẽ có hơn 1000 Đoàn đến từ 70 Quốc gia tham dự. Mọi thông tin về cuộc thi „Start Up Energy Transition Award“ cũng như điều kiện tham gia  xin tham khảo tại trang  www.startup-energy-transition.com