Lễ khánh thành công trình Đài giếng nước khoan tại Trường mẫu giáo Phước Tân Hưng

deutsch Bild vergrößern (© Generalkonsulat)

Lễ khánh thành Đài giếng nước khoan còn có sự tham dự của Đại diện Ủy ban Nhân dân Tỉnh Long An, Liên hiệp Hội hữu nghị và Phòng giáo dục Tỉnh Long An.

Tổng Lãnh sự quán Đức đã tài trợ cho dự án này từ nguồn kinh phí của mình và qua đó đã góp phần quan trọng tạo điều kiện cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn nước sạch. Kể từ nay, Giáo viên cũng như Học sinh của Trường mẫu giáo Phước Tân Hưng sẽ vui mừng mỗi ngày vì có nguồn nước sạch để phục vụ sinh hoạt. Hệ thống xử lý nước sẽ được mở rộng và cung cấp nước sạch cho các hộ dân tại địa phương.

Từ nhiều năm nay, Tổng Lãnh sự quán Công hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác thành công với nhiều Tổ chức địa phương và tài trợ chi phí cho nhiều dự án khác nhau trong khu vực.

deutsch
deutsch